Aanvullende informatie Aanbesteding Forensische Zorg 2018

Nieuwsbericht
17 november 2017

ForZo/JJI was voornemens vandaag het resultaat van de toetsing van de inschrijvingen voor de Aanbesteding Forensische Zorg 2018 te publiceren. Echter, uit de toetsing is gebleken dat slechts 45 van de 133 inschrijvingen volledig aan de gestelde eisen voldoet. Denk hierbij aan het juist aanleveren van (de juiste versie van) alle gevraagde documenten en bewijsstukken. Hierdoor is het voor ForZo/JJI onmogelijk geworden om vandaag de resultaten van de toetsing van de inschrijvingen aan zorgaanbieders bekend te maken.

ForZo/JJI heeft inmiddels op TenderNed een besluit gepubliceerd, inhoudende dat ForZo/JJI het voornemen heeft om zorgaanbieders in de gelegenheid te stellen de in hun inschrijving geconstateerde gebreken te herstellen.

Dit betekent concreet:

  • Introductie van een herstelprocedure die vooraf gegaan wordt door een 20 dagen stand still periode.
  • Zorgaanbieders waarbij een gebrek in de inschrijving is geconstateerd op 8 december 2017 bericht krijgen. In dit bericht staat wat van de betreffende zorgaanbieder wordt verwacht ten aanzien van het herstellen van de geconstateerde bestaande omissies, (vorm)fouten of onvolkomenheden.
  • Zorgaanbieders waarbij geen gebrek in de inschrijving is geconstateerd geen bericht krijgen van ForZo/JJI aangezien zij niets hoeven te herstellen.
  • Verwacht wordt dat wordt zorggedragen voor beschikbaarheid van personeel tussen 8 en 13 december 2017 om de eventuele noodzakelijke verduidelijking waarom gevraagd wordt te uploaden in FORZA.
  • Nieuwe zorgaanbieders de kans krijgen zich alsnog in te schrijven. Zij kunnen zich melden als geïnteresseerde gedurende de stand still periode, maar een inschrijving kan enkel worden ingediend in de periode van 8 tot en met 13 december 2017.
  • Bestuurders die tekenbevoegdheid hebben, worden vriendelijk verzocht om beschikbaar te zijn voor ondertekening contract.

De nieuwe planning is daarmee als volgt:

#AGENDA ONDERDEELDATUM
1.Aankondiging van herstelprocedure op TenderNed17 november 2017
2.Openstelling FORZA voor nieuwe zorgaanbieders20 november 2017
3.Einde stand still periode7 december 2017 om 23:59 uur
4.Start herstelperiode; terugleggen gebreken8 december 2017
5.Einde herstelperiode; definitieve inschrijving13 december 2017
6.Toetsing van definitieve inschrijvingen door ForZo/JJI14 december 2017
7.Kennisgeving resultaat toetsing18 december 2017

Inhoudelijke vragen over de aanbesteding kunnen niet worden beantwoord. Ook worden geen vragen beantwoord over geconstateerde gebreken in relatie tot individuele zorgaanbieders. Berichtgeving vindt uitsluitend plaats via FORZA.

Zie ook de aanvullende informatie die is gepubliceerd op TenderNed door op deze link te klikken