Aanpassing artikelen Overeenkomst 2017 (DBBC)

Nieuwsbericht
24 februari 2017

In de overeenkomst 2017 zijn twee wijzigingen aangebracht in artikel 10 en 12 ten opzichte van de modelovereenkomst. Deze wijzigingen in  Artikel 10  (OFZ regulier en Meerjarig) en Artikel  12 (FPK inkoop TBS) gaan over voorschot, zekerheidsstelling en alternatieve zekerheidsstelling. Deze  wijziging is toegepast omdat hiermee voor partijen inzichtelijk wordt hoe de bevoorschotting boekhoudkundig per boekjaar en bij verrekening plaats vindt en ook de mogelijkheden terzake de zekerheden voor de zorgaanbieder zijn uitgebreid.