Aanpassen software in verband met verschillende tarieven

Nieuwsbericht
23 september 2016

De divisie ForZo/JJI heeft, als tegemoetkoming op de vraag uit de markt om de tarieven voor de ambulante behandel trajecten te verruimen, prijsdifferentiatie in de ambulante behandeltarieven toegepast. Deze aanpassing is nadrukkelijk uit de markt consultatie naar voren gekomen. Daarom komt ForZo/JJI daar aan tegemoet in haar inkoopbeleid.

 

Als een zorgaanbieder verschillende tarieven voor behandel dbbc's wil offreren, is het van belang de mogelijkheden om verschillende tarieven te kunnen factureren bij de software leverancier na te gaan.