Aanlevering tussentijdse DBBC verantwoording (Q1) vanaf 18 april mogelijk

Nieuwsbericht
17 april 2018

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen waarin u bent gevraagd om de tussentijdse DBBC verantwoording in te dienen. Echter de wijzigingen omtrent de tarieven inclusief NHC zijn nog niet goed verwerkt. Hiervoor dienen nog enkele aanpassingen (waaronder de facturatiestanden) te worden doorgevoerd. De tussentijdse DBBC verantwoording kan daarom nog niet door u worden ingediend.

De bovengenoemde wijzigingen zijn vanaf woensdag 18 april 2018 doorgevoerd en kunt u de tussentijdse DBBC verantwoording indienen. Hiervoor is vanaf die datum een nieuwe DBBC invulsheet beschikbaar (versie 12). Eerdere versies van de invulsheets zijn daarom niet meer geldig. Reeds ingediende invulsheets moeten opnieuw worden aangeleverd.

Voor de volledigheid, de gewijzigde tarieven (inclusief NHC) betekenen dat in de invulsheet de verblijfskosten inclusief NHC opgenomen moeten worden.