Aanlevering Q2 (Tussentijdse DBBC verantwoording)

Nieuwsbericht
6 juli 2018

Vandaag (6 juli) wordt de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni) beschikbaar gesteld in FORZA. Deze tussentijdse DBBC verantwoording dient vóór 1 augustus 2018 ingediend te zijn bij ForZo/JJI via FORZA.

Zoals in de handleiding Bekostiging & Verantwoording staat wordt een deel van de geleverde DBBC zorg voorgefinancierd op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk (OHW) zoals deze wordt verantwoord in de tussentijdse DBBC verantwoording Q2 (stand per 30 juni). Voor de hoogte van het voorschot en/of het terug te vorderen bedrag is het belangrijk dat de tussentijdse verantwoording (Q2) tijdig, juist en volledig wordt aangeleverd.