Aanleveren verantwoording Q1- 2020 (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
28 april 2020

Begin deze week zijn de DBBC zorgaanbieders door de divisie ForZo/JJI gevraagd om alvast het proces met betrekking tot de tussentijdse verantwoording over het eerste kwartaal zo spoedig mogelijk op starten, zodat eventuele hick-ups in de aanlevering tijdig in kaart kunnen worden gebracht en opgelost kunnen worden.

Tot op heden zijn er weinig DBBC zorgaanbieders die aan deze oproep gehoor hebben gegeven.

De ervaringen die op zijn gedaan met de verantwoordingen die wél zijn aangeleverd leren ons dat toch afkeur plaatsvindt op de ingezonden data. Dit betreft voornamelijk afkeur waar tijd voor nodig is om deze aan te passen, in het eigen systeem of in IFZO.

Langs deze weg daarom nogmaals het urgente verzoek om, mede gezien het lange weekend wat aanstaande is, deze week nog de verantwoording via het berichtenverkeer in te sturen.

Mocht het technisch niet mogelijk zijn om een bericht in te sturen, wordt zorgaanbieders verzocht om dit zo spoedig mogelijk aan hun financiële contactpersoon binnen de divisie te laten weten. Zij kunnen dan samen met zorgaanbieders kijken welke oplossing er mogelijk is om alsnog tijdig de gevraagde gegevens aan te leveren.