Aankondiging marktconsultatie 2017

Nieuwsbericht
24 maart 2017

Ook in 2017 vindt een marktconsultatie plaats om het forensisch werkveld te betrekken bij de laatste ontwikkelingen betreffende de inkoop van forensische zorg voor 2018. Hiertoe zullen een aantal bijeenkomsten en een online marktconsultatie worden georganiseerd in samenwerking met GGZ Nederland, Federatie Opvang en VGN. Deze brancheorganisaties zullen zorgdragen voor de selectie van een representatieve vertegenwoordiging van forensische zorgaanbieders om de nieuwe aanbesteding te bespreken. Daarentegen zal de online marktconsultatie breed worden uitgezet onder de totale forensische keten van Openbaar Ministerie tot zorgaanbieder. Het veld zal over de voortgang op de hoogte worden gehouden.