Aankondiging Aanbesteding 2024

Nieuwsbericht
2 december 2021

Zoals bekend is DJI dit jaar gestart met de uitwerking van een nieuwe inkoopstrategie op grond van het advies van Significant. Afgelopen jaar heeft DJI het veld betrokken bij de nadere uitwerking van de inkoopstrategie middels een marktconsultatie. Mede op basis van de input uit deze marktconsultatie heeft DJI geconcludeerd dat het verstandiger is om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige uitwerking van de inkoopstrategie, inrichting van de aanbestedingsprocedures en de implementatiefase van de nieuwe contracten en de invoering van de nieuwe contracten hiermee een jaar uit te stellen. 

Gevolgen contracten Forensische zorg
Dit betekent concreet dat DJI de nieuwe contracten op basis van de nieuwe inkoopstrategie per 1/1/2024 zal afsluiten. Daarmee heeft DJI de intentie om de verlengingsopties van de huidige contracten uit de procedure ‘Forensische zorg 2020’ te lichten, met in achtneming van de voorwaarden en bepalingen uit de raamovereenkomst. Hier wordt iedere aanbieder afzonderlijk uiterlijk op 30 september 2022 nader over geïnformeerd.

Gevolgen contracten tbs-dwangverpleging
Voor de zorg die is ingekocht middels de procedure ‘Forensische zorg voor terbeschikkinggestelden met dwangverpleging 2021 (FPC’s)’ kennen de huidige contracten geen verlengingsmogelijkheden meer. Om deze reden zal, conform een nader te bepalen aanbestedingsprocedure, de tbs-capaciteit (beveiligingsniveau 4) separaat in 2022 worden ingekocht. De ingangsdatum voor deze contracten is 1/1/2023.

Planning aanbestedingen
Over de verdere planning van de inkoopstrategie, aanbestedingen Forensische zorg en tbs-dwangverpleging wordt u op een later moment nader geïnformeerd. Op grond van bovenstaande betekent dit dat er in 2021 geen aanbestedingen worden gestart en de vermoedelijke publicatiedatum van de aanbestedingsstukken in Q2 van 2022 zal liggen.