Aangepaste model huisregels

Nieuwsbericht
3 oktober 2019

Vandaag (3 oktober) publiceert de Staatscourant het aangepaste model huisregels. Deze regeling treedt op 4 oktober in werking. Hierbij de link om de publicatie op internet van de twee ministeriële regelingen te openen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-53653.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-53650.html

Bij Wet van 22 mei 2019 (Stb. 2019, nr. 200) is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES gewijzigd in verband met het strafbaar stellen van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen. In de memorie van toelichting  bij deze wet is kenbaar gemaakt dat de modellen huisregels van de justitiële inrichtingen worden gewijzigd en dat daarin standaardlijsten van voorwerpen worden opgenomen die in inrichtingen verboden zijn en derhalve niet mogen worden binnengebracht. Met onderhavige regeling wordt hierin voorzien. Dit houdt in dat de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden (voorheen: Regeling model huisregels justitiële TBS-inrichtingen) wordt vastgesteld. Daarnaast worden ook de andere modellen huisregels die hun grondslag hebben in de Penitentiaire beginselenwet of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voorzien van een lijst met verboden voorwerpen.

Daarnaast heeft de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg (Stb. 2018, 38) per 1 januari 2019,  tot gevolg dat er enkele technische wijzigingen in de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden zijn doorgevoerd. Ook hier is de onderhavige regeling op aangepast.

De lijst met verboden voorwerpen wordt ook gepubliceerd op de internetsite van DJI, zodat ook voor bezoekers kenbaar is welke voorwerpen niet mogen worden binnengebracht in de instelling. Tevens zullen bezoekers bij de ingang van instellingen, voordat zij de instelling betreden, worden gewezen op de lijst met verboden voorwerpen.