Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek

Nieuwsbericht
24 juni 2019

Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de aanbestedingsdocumenten voor de Sociale en andere Specifieke Diensten (SAS)-procedure voor Verdiepingsdiagnostiek.

Verdiepingsdiagnostiek wordt sinds 2012 ingekocht door Divisie ForZo/JJI en is bedoeld om (aanwijzingen van) psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie ervan vast te stellen. Daarbij wordt behandeling/zorg geïndiceerd. Een verdiepingsdiagnose geeft daarbij een advies over het type behandeling, de duur en – in het geval van ambulante zorg – de intensiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de DSM-V eisen, met een gestandaardiseerde vraagstelling en aangegeven doorlooptijd, en wordt door de reclassering afgeroepen.

De huidige contractperiode loopt eind 2019 af. De aanbesteding zal door middel van de digitale aanbestedingsplatform CTM worden uitgevoerd. De divisie ForZo/JJI kiest voor een SAS-procedure. Belangrijk voordeel is dat bij deze aanbestedingsprocedure de aanbestedende dienst minder verplichte procedurestappen hoeft te volgen.

Onderstaand ziet u de (voorlopige) planning. Deze kan nog, indien dit noodzakelijk is, aangepast worden.

 

#Agenda onderdeelDatum
1Vooraankondiging op www.forensischezorg.nl en nieuwsflits24 juni 2019
2Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagen 202020 september 2019
3Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het Toetredingsdocument 20204 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur
4Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op www.forensischezorg.nl)15 oktober 2019
5Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. de NvI 202022 oktober 2019
6Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. de NvI 202029 oktober 2017
7Indienen van offerte (via CTM)Uiterlijk 8 november 2019 om 23.59 uur
8Voorlopig gunningsbesluit22 november 2019
9Definitief gunningsbesluit en toezending overeenkomst13 december 2019