Overzicht van standaarden

Voor de uitwisseling van informatie in de verschillende administratieve processen binnen de FZ maken DJI en zorgaanbieders gebruik van een aantal verschillende berichten. De inhoud van die berichten en de manier waarop deze worden uitgewisseld, is vastgelegd in afspraken die zijn opgenomen in ‘standaarden’. De kwaliteit van de informatie uitwisseling valt of staat bij de wijze waarop de standaard uniform in de ketenapplicaties is geïmplementeerd, en waarop het beheer van die standaarden in de keten is vorm gegeven.

Standaarden in gebruik

De standaarden die door DJI worden voorgeschreven voor het uitvoeren van de informatie-uitwisseling zijn allen in beheer bij Vektis. Het gaat hier om de volgende 7 standaarden :

 • De FZ821 voor uitwisseling van informatie tussen plaatser en zorgaanbieder in het aanmeld- en plaatsingsproces
 • De FZ823 voor de melding aanvang zorg door een zorgaanbieder
 • De FZ825 voor de melding einde zorg door een zorgaanbieder
 • De GDS801 voor declaratie van klinische FZ en ambulante behandeling door een zorgaanbieder
 • De FZ303 voor declaratie van ZZP’s en extramurale parameters door een zorgaanbieder
 • De FZ811 voor de financiele verantwoording aan DJI door de zorgaanbieder
 • De FZ813 voor de financiele verantwoording ZPM aan DJI door de zorgaanbieder

Een standaard omvat voor alle genoemde berichttypen de volgende onderdelen:

 • Berichtspecificatie (BER)
 • Standaardbeschrijving (STB)
 • Invulinstructie (INV) 
 • XML-specificatie (XSD)
 • Overzicht van bedrijfs- en controleregels (RBC)

Voor detailinformatie over deze standaarden verwijzen we naar de website van Vektis (https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/); in het zoekvenster kunt u het genoemd berichttype invoeren en daarna de resultaten bekijken.
Kennis van de standaard is voor zowel medewerkers van zorginstellingen die met dit proces te maken hebben, als ook voor softwareleveranciers, van belang.

Standaardenbeheer

De standaarden, gezien als stelsels van afspraken, zijn altijd aan verandering onderhevig. Van tijd tot tijd komen er nieuwe versies van de genoemde standaarden, en het kan ook zijn dat er nieuwe standaarden bij komen of dat er standaarden afvallen.

Deze wijzigingen in standaarden zijn doorgaans het gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook veranderingen in de informatiebehoefte of geconstateerde technische fouten kunnen reden zijn om een nieuwe versie van de standaard te realiseren. 

Om wijzigingen in de standaarden consequent in de keten door te voeren, is een goed beheer van de standaarden cruciaal. Een goed beheerproces zorgt voor voorspelbaarheid in de keten, en daarmee continuiteit van de informatie-uitwisseling en de procesuitvoering. Op Informatie over het standaardenbeheer | Kennis delen | Forensische zorg is beschreven hoe dit standaardenbeheer is georganiseerd.

De FZ821, 823 en 825 is per 1/1/2024 nieuw.