Informatie over het standaardenbeheer

Standaardencatalogus

DJI hanteert de volgende standaarden voor de informatie-uitwisseling met zorgaanbieders.

Naam  Proces Huidige versie Ingangsdatum In doorontwikkeling? Zo ja, welke fase? (*)
FZ821-822 Aanmelding en plaatsing V2.0 16/10/2023 Specificatie 'versie 2024' klaar   Scope 'versie 2025' in ontwikkeling
FZ823-824 Start zorg melding V2.0 16/10/2023 Specificatie 'versie 2024' klaar    Scope 'versie 2025' in ontwikkeling
FZ825-826 Einde zorg melding V2.0 16/10/2023 Specificatie 'versie 2024'klaar    Scope 'versie 2025' in ontwikkeling
FZ811-812 Financiele verantwoording FZ V2.0 01/01/2021 Nee
FZ813-814 Financiele verantwoording FZ ZPM V1.0 01/01/2024 Specificatie versie 2 loopt
GDS801-802 Declaratie FZ ZPM V1.0 01/01/2022 Realisatie versie 2.0 door Vektis klaar
FZ303-304 Declaratie ZZP/EP V1.0 01/01/2016 Nvt

(*) Ten aanzien van de kolom ‘doorontwikkeling’: we hanteren een onderscheid in de volgende fasen:

  • Scope bepalen ism keten
  • Specificatie door DJI
  • Realisatie door Vektis
  • Realisatie in de keten