Informatie over aansluiting

Voor het aansluiten op de berichtenstromen is het nodig dat:

  • Je softwareleverancier de nodige aanpassingen heeft gemaakt
  • Dat je je bij VECOZO hebt aangemeld voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering FZ
  • Dat je op de hoogte bent van wat je moet doen als er een bericht binnenkomt, en van de veranderingen die hiermee gepaard gaan.

Voor informatie over punt 1 kun je bij je softwareleverancier terecht. Voor meer informatie over punt 2 en 3: lees verder.

Organisatie van de aansluiting

Zorgaanbieders kunnen zelf het tempo van aansluiten bepalen, maar per 1/1/2024 dient iedereen ‘live’ te zijn.

Belangrijke randvoorwaarde is dat de softwareleverancier ondersteuning voor het berichtenverkeer heeft in gebouwd, in bijvoorbeeld het EPD/ECD of in andere software die met VECOZO communiceert. Als zorgaanbieder moet je dus als eerste informeren naar de status hiervan.

Voor softwareleveranciers die het berichtenverkeer nog niet live hebben, maar de functionaliteit wel aan het realiseren zijn, worden er in september 2023 ketentesten georganiseerd. Deze ketentesten worden nu gepland. Wil je je ervoor aanmelden? Neem dan contact op met Teun Oosterbaan, implementatiemanager, via t.oosterbaan@dji.minjus.nl of 06-53584222.

Aansluiting bij VECOZO

Het nieuwe berichtenverkeer wordt uitgevoerd via VECOZO. Daarom is het belangrijk dat je als zorgaanbieder daar berichten kunt ophalen en daarnaartoe versturen. U dient zich aan te melden voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering, zodat de certificaten met de juiste autorisaties kunnen worden geactualiseerd. Eventueel moet er een Toestemmingsverklaring worden afgegeven. U kunt zich hiervoor tot VECOZO wenden.

Let op dat u zich voor de juiste dienst aanmeldt. Dit berichtenverkeer loopt via een andere dienst dan waarlangs de verantwoordings- en declaratieberichten worden uitgewisseld. Dus meld u aan voor de juiste dienst: de Dienst Uitvoering en Plaatsing FZ.

Als u zich voor de juiste Dienst heeft aangemeld, vergeet dan ook niet om bij de bekende certificaten de juiste vinkjes te zetten bij ‘ophalen en indienen’ van berichten, omdat anders de berichten alsnog niet kunnen worden binnengehaald.

Maak een planning

DJI adviseert om een concrete planning te maken om voor 1/1/2024 aan te sluiten, voor zover dat nog niet het geval is.

  • Informeer naar de status van het project bij de EPD/ECD-leverancier
  • Informeer naar manieren om bij VECOZO hierop aan te sluiten
  • Onderzoek de precieze werking van het berichtenverkeer; daarbij is de rol van ‘spelregels’ belangrijk om kennis van te nemen.
  • Ga na wat de impact is op de uitvoering van de verschillende werkprocessen die hieraan gerelateerd zijn
  • Maak op basis van al deze informatie een activiteitenplanning.

Ervaringen bij zorgaanbieders die het berichtenverkeer al gebruiken, leren dat het belangrijk is om binnen de organisatie voldoende mensen te betrekken (administratie, intake, functioneel beheer, control, etc) maar dat het daarbij wel helpt om één aanspreekpunt of coördinator aan te wijzen. Bij al deze stappen kan DJI ook helpen. Naast informatie op deze website is er maandelijks een inloopuurtje voor vragen over dit onderwerp. 

Meer informatie

Voor aanmelding voor deze werkgroepen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teun Oosterbaan via t.oosterbaan@dji.minjus.nl of 06-53584222.