Digitalisering plaatsing

Het proces rondom het plaatsingsbesluit forensische zorg wordt gedigitaliseerd. Dit is een omvangrijke operatie. Lees op deze pagina relevante informatie hierover.

Aanleiding

Vanaf 1 juli 2021 is de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens over de aanmelding en de plaatsing van forensische zorg geautomatiseerd naar een zorgaanbieder worden verzonden, in plaats van via het huidige proces.

Het betreft hier:

  • De FZ821 voor aanmelding en plaatsing
  • De FZ823 voor start zorg melding
  • De FZ825 voor einde zorg melding

Dit kan goed worden vergeleken met de iStandaarden in het sociaal domein, en de FZ-standaard is zoveel mogelijk daarmee in samenhang ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat gegevens niet meer handmatig overgenomen hoeven te worden in het EPD, met minder tijdsbesteding en betere datakwaliteit tot gevolg.
Om aan te sluiten op de nieuwe berichtenstroom, zijn verschillende stappen nodig. Zie hiervoor Informatie over aansluiting.

Aansluiting op het berichtenverkeer is per 1/1/2024 verplicht

Het in gebruik nemen van de berichtenstromen verloopt tot nu toe op basis van vrijwilligheid, en zorgaanbieders kunnen zelf bepalen per wanneer ze hiervan gebruik gaan maken. Naar verwachting leidt het gebruik van berichten bij zorgaanbieders tot een aanzienlijke verlichting van de administratieve last in de plaatsings-, registratie- en declaratieprocessen, dus hoe eerder je aan kunt sluiten hoe beter. Zo’n 35 zorgaanbieders hebben deze stap al gezet!

Per 1 januari 2024 is het gebruik van het berichtenverkeer echter verplicht. Dit is als onderdeel van de inkoop in het Programma van Eisen binnen de inkoop 2024 opgenomen. Zie daarin artikel A7.3.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bovengenoemde pagina’s of neem contact op met Teun Oosterbaan (implementatiemanager) via t.oosterbaan@dji.minjus.nl of 06-53584222.