DBBC eindverantwoording 2016

peildata 1-01-2016 t.o.v. 31-12-2016
1 juni 2017 00:00

Vóór 1 juni 2017
Betreft de DBBC jaarverantwoording 2016 inclusief controle verklaring van de externe accountant.

  1. Mutatie standen OHW DBBC’s en ANG DBBC’s per contractnummer inzake de peildata 1-01-2016 t.o.v. 31-12-2016;
  2. het saldo van de omzet inzake de goedgekeurde en uitbetaalde DBBC facturen (excl. NHC’s) per contractnummer in de periode 1-01-2016 t/m 31-12-2016 en
  3. het saldo van de omzet inzake de NHC’s (inzake de goedgekeurde en uitbetaalde DBBC’s) per contractnummer in de periode 1-01-2016 t/m 31-12-2016.