Publicatie Aanbestedingsleidraad

Start van de aanbestedingsprocedure 2018
22 augustus 2017 00:00

Streefdatum voor publicatie van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende documenten op de website is 22 augustus 2017. U wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de planning. Indien u van het laatste nieuws op de hoogte gehouden wil worden kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsflits door een mail te sturen naar forzojji@dji.minjus.nl.