Kennisgeving resultaat toetsing

Start contracteringsperiode
18 december 2017 00:00

Alle inschrijvingen ontvangen op 18 december 2017 via FORZA bericht over het resultaat van hun inschrijving voor de Aanbesteding Forensische Zorg 2018. Indien hiertegen op individuele basis geen bezwaar wordt gemaakt, is het mogelijk tot ondertekening van het contract over te gaan.