Eindverantwoording in ZZP’s en Extramurale parameters 2016

Inclusief een controle verklaring van de externe accountant.
1 juni 2017 00:00

Vóór 1 juni 2017
Betreft de eindverantwoording in ZZP’s en Extramurale parameters 2016 met controleverklaring van de externe accountant.

  1. Standen ANG inzake ZZP en/of Extramurale parameters per contractnummer inzake de peildatum 31-12-2016;
  2. het saldo van de omzet inzake de goedgekeurde en uitbetaalde facturen ZZP’s (excl. NHC’s en incl. NIC’s) en/of facturen Extramurale parameters per contractnummer in de periode 1-01-2016 t/m 31-12-2016.
  3. het saldo van de omzet NHC’s (inzake de goedgekeurde en uitbetaalde facturen ZZP’s) per contractnummer in de periode 1-01-2016 t/m 31-12-2016.