Definitieve sluiting dataportaal prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2017

1 juni 2018 12:00

Het dataportaal sluit definitief op 1 juni 2018 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen moet dan tevens in het dataportaal ge-upload zijn!