Aanlevering voorlopige eindrapportage meerjarig prestatiecontract

Peildatum 15 september 2018
1 oktober 2018 00:00

De zes zorgaanbieders die een tweejarig prestatiecontract met ForZo/JJI hebben, dienen de voorlopige eindrapportage vóór 1 oktober 2018 te delen met de betreffende zorginkoper. Deze rapportage dient de beschikbare data tot 15 september 2018 te bevatten.