Aanlevering tweede rapportage meerjarig prestatiecontract

Peildatum 15 september 2017
1 oktober 2017 00:00

De zes zorgaanbieders die een tweejarig prestatiecontract met ForZo/JJI hebben, dienen de tweede rapportage vóór 1 oktober 2017 te delen met de betreffende zorginkoper. Deze rapportage dient de beschikbare data tot 15 september te bevatten. Na aanlevering van de rapportage zal met alle zorgaanbieders een mondelinge toelichting worden ingepland.