Aanlevering derde rapportage meerjarig prestatiecontract

Peildatum 15 maart 2018
1 april 2018 00:00

De zes zorgaanbieders die een tweejarig prestatiecontract met ForZo/JJI hebben, dienen de derde rapportage vóór 1 april 2018 te delen met de betreffende zorginkoper. Deze rapportage dient de beschikbare data tot 15 maart 2018 te bevatten.