Wet Forensische Zorg besproken in Tweede Kamer

Nieuwsbericht
5 april 2012

Op 2 april is in een Algemeen Overleg de Wet Forensische Zorg besproken in de Tweede Kamer. Hieronder zijn de belangrijkste punten opgenomen.

De Kamer had veel aandacht voor het onderwerp continuïteit van zorg. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat we al belangrijke stappen hebben gezet, maar dat er nog verbetering nodig is. Verder heeft hij meerdere malen verwezen naar het aankomende advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De Kamer nam daar genoegen mee en heeft aangegeven benieuwd te zijn naar het advies en de reactie van de ministeries van VWS en V&J daarop.

Er is ook uitgebreid gesproken over de bevoegdheden. Met name de oppositiepartijen in de Kamer waren hierover kritisch. De Staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt waarom de bevoegdheden ten aanzien van FPC´s noodzakelijk zijn.

Het heikele punt in het overleg was het doorbreken van het medisch beroepsgeheim. Het gebruiken van oude ggz-dossiers ten behoeve van weigerende observandi riep veel weerstand op. Met uitzondering van de PVV en in mindere mate de VVD was de hele Kamer kritisch over dit voorstel. De weerstand is vrij principieel, daarnaast vond men dat een kwantitatieve onderbouwing ontbrak.

Ten aanzien van indicatiestelling, plaatsing, zorginkoop en de kwaliteit van zorg heeft de Staatssecretaris de vragen over het algemeen naar tevredenheid kunnen beantwoorden. De Staatssecretaris heeft de toezegging gedaan om de Tweede Kamer per brief te informeren over het verloop en de leeftijdsopbouw van personeel in de FPC's. Deze brief dient voor het - nog te plannen - AO TBS te worden verzonden aan de Kamer.