Verlofaanvraag kan niet zonder gedegen slachtofferonderzoek

Nieuwsbericht
24 mei 2012

Vorige week donderdag vond bij het Openbaar Ministerie in Arnhem het symposium ‘Slachtoffers in tbs-zaken’ plaats. Dit was onder meer gewijd aan een advies voor FPC’s over hoe er rekening gehouden kan worden met slachtoffers en nabestaanden bij verlofverlening aan tbs-gestelden.

Veel medewerkers van fpc’s waren op de uitnodiging afgekomen om meer te weten te komen over het advies. Daarnaast waren de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland en medewerkers van het Informatiepunt Detentieverloop van het Openbaar Ministerie ruim vertegenwoordigd. Het slachtofferonderzoek is al jaren een bestaand onderdeel van de verlofaanvraag, maar met dit advies worden fpc’s meer handvatten gegeven om slachtofferonderzoek vorm te geven. Bij het advies hoort een stroomschema waarin naar voren komt dat fpc’s slachtofferinformatie kunnen inwinnen bij Slachtofferhulp Nederland en het Informatiepunt Detentieverloop. De conclusie van de presentatie was dan ook niet verwonderlijk: communiceren, communiceren, communiceren.   

Naast het uitwisselen van gegevens over het advies was het symposium ook bedoeld om de fpc’s, Slachtofferhulp Nederland en het Informatiepunt Detentieverloop nader met elkaar kennis te laten maken.

Vooral in de workshops werd er iets dieper ingegaan op de bezigheden van de verschillende organisaties. Zo werden de bezoekers van de workshop van de fpc’s voor een aantal verlofvraagstukken en dilemma’s geplaatst. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met verlofverlening als de nabestaanden met wraakgevoelens kampen en zelfs bedreigingen naar de dader uiten?

Bij Slachtofferhulp Nederland werd vooral stil gestaan bij het werk van hun casemanagers: zij hebben een belangrijke ondersteunende functie richting slachtoffers en nabestaanden op heel veel gebieden.

Terugkijkend kunnen we spreken van een zeer geslaagd symposium, waarbij de opgedane kennis en contacten hopelijk leiden tot meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden in de verlofverlening.

Wilt u ook het advies ontvangen? Vraag deze, digitaal of als folder, dan nu op bij het secretariaat van DForZo: SecretariaatDForZo@dji.minjus.nl

Zie verder ook