Verdiepingsdiagnostiek gecontinueerd in 2015

Nieuwsbericht
5 november 2014

Nu de aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek eind 2014 afloopt, heeft DForZo beoordeeld of en op welke wijze het product gecontinueerd wordt. In de afgelopen twee jaar zijn 12 zorgaanbieders in de gelegenheid geweest om verdiepingsdiagnostiek te leveren.

Uit de terugkoppeling van de betrokken partijen werd duidelijk dat het product meerwaarde biedt voor het reclasseringsadvies en een bijdrage kan leveren aan een betere en snellere diagnoses, wat uiteindelijk leidt tot snellere en passende toeleiding naar zorg. Aan de andere kant blijven verschillende ontwikkelingen, bekendheid van het product, verbetering van de rapportage (Call EFP) en bedrijfsmatige aspecten blijvende aandachtspunten.

DForZo heeft op basis hiervan besloten om ook in 2015 het product Verdiepingsdiagnostiek te blijven inkopen en de afspraken met zorgaanbieders met 1 jaar te verlengen.