Veldzicht zoekt samenwerking met COA

Nieuwsbericht
2 juli 2014

FPC wordt P&FC en gaat zich ook richten op vreemdelingen

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht gaat een samenwerkings- verband aan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daartoe ondertekenen op 1 juli 2014, sectordirecteur DForZo Goof van Gemert en lid van bestuur van het COA Janet Helder, een intentieverklaring.

FPC Veldzicht is in ontwikkeling om rond 2016 te veranderen van een louter tbs-kliniek in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit psychiatrisch en forensisch centrum (P&FC) zal zich naast een groep tbs-patiënten ook op andere doelgroepen richten, zoals vreemdelingen met een psychiatrische stoornis. Daartoe gaat de kliniek een samenwerkingsverband aan met het COA.

Werkgelegenheid

Met de ondertekening van deze intentieverklaring wordt benadrukt dat samen met kliniek Veldzicht wordt gestreefd naar het behouden en verkrijgen van maximale werkgelegenheid. Er komen drie verschillende groepen patiënten, waaronder:

  • ongewenst-verklaarde terbeschikkinggestelden, dertig;
  • vreemdelingen met ernstige psychiatrische stoornissen, tachtig tot honderd;
  • intensief verpleegde patiënten, waarvan twaalf terbeschikkinggestelden en twaalf patiënten met andere forensische titels.

In totaal krijgt het nieuwe P&FC Veldzicht een capaciteit van 134 tot 154 bedden, waarmee 250 banen behouden blijft in Balkbrug.

Open blijven

Oorspronkelijk zou de Balkbrugse kliniek sluiten, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen in het Masterplan 2013-2018  van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In oktober 2013 sloten de fracties van D66, ChristenUnie en SGP een begrotingsakkoord met het kabinet, op voorwaarde dat FPC Veldzicht open zou blijven in het kader van de regionale werkgelegenheid. Na gesprekken met de directie van Veldzicht, vertegenwoordigers van het forensisch veld, leden van de gemeente Balkbrug en de medezeggenschapsraad, gaf staatssecretaris Teeven uiteindelijk groen licht voor het plan om in het nieuwe P&FC, naast de terbeschikkinggestelden, ook vreemdelingen met een psychiatrische stoornis te plaatsen.