Update zorginkoop 2015

Nieuwsbericht
16 september 2014

FORZA opengesteld voor indiening offerte 2015

De webapplicatie FORZA is opengesteld voor het online indienen van de offerte voor de forensische zorg 2015. Uw offerte kunt u tot 13 oktober 2014 vóór 16:00 uur via de webapplicatie FORZA indienen.

Voor de reeds gecontracteerde aanbieders is de herschikkingsafspraak 2014 het uitgangspunt (geen garantiebudget) voor de inkoop 2015. Vanaf deze week zijn de herschikkingsafspraken terug te vinden in FORZA (zie afsprakensheets en totalen sheets). Indien dit nog niet het geval is, bent u via een e-mail geïnformeerd over de maximum bedragen en de eventuele aantallen die aan u worden toegekend bij herschikking en worden pas definitief op het moment dat u per brief geinformeerd bent over de herschikking 2014. Uiteraard doen wij onze uiterste best om de herschikkingsbrief met de definitieve afspraken zo spoedig mogelijk via de webapplicatie FORZA te versturen.

Indien het de eerste keer is dat u gebruik gaat maken van FORZA, dient u een nieuw wachtwoord aan te vragen. Gebruik hiervoor de knop “Nieuw wachtwoord aanvragen”. Vervolgens vult u uw e-mailadres of gebruikersnaam in en drukt op de knop “Nieuw wachtwoord aanvragen”. U ontvangt vervolgens een mail met nadere instructies en een link waarmee u kunt inloggen in FORZA. Informatie en uitleg over FORZA vindt u in de handleiding die u kunt raadplegen in FORZA. Bent u een nieuwe aanbieder, dan kunt u een wachtwoord aanvragen via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Indiening offerte alleen via FORZA

In tegenstelling tot wat in de Offerteaanvraag Forensische Zorg 2015 bij de planning staat vermeld, hoeft u naast de digitale offerte via FORZA geen versie meer per post aan mij toe te zenden. U wordt geadviseerd om, alvorens u een offerte in FORZA indient, de beschikbaar gestelde inkoopdocumenten op deze website goed door te nemen. U vindt de documenten onder de knop 'Zorginkoop en Financiering' onder 'Documenten Inkoop 2015'.

Nieuwe versie Handleiding Financiering & Registratie gepubliceerd

Er is een nieuwe versie van de Handleiding Financiering & Registratie gepubliceerd. In de aangepaste versie, aangegeven met versie 2, zijn een aantal onderwerpen toegevoegd waaronder het ‘voorschot DBBC’. Zie voor de wijzigingen pagina 9, 10 en  16 van deze versie.