Update van de Format(s) TBS 2014

Nieuwsbericht
14 oktober 2014

Op 1 mei 2014 werd een vernieuwd plaatsingsformat gepubliceerd.

Dit format werd gebruikt bij het indienen van een verzoek tot Overplaatsing, Herselectie, Observatieplaatsing en voor een Longstay-indicatie. Naar aanleiding van opmerkingen en vragen uit het veld, is het format aangepast en opgesplitst in twee formats, te weten een format ‘Aanvraag Overplaatsing/Herselectie/Observatieplaatsing’ en het format ‘Longstay Indicatie’. U wordt vriendelijk verzocht deze formats vanaf heden te gebruiken bij uw aanvragen.

De genoemde nieuwe formats zijn beschikbaar gesteld en kunnen worden ge-download via "Hoe: Formats 2014", maar ze zijn ook te vinden onder ‘Documenten’.