Toename afspraken in DB(B)C

Nieuwsbericht
9 februari 2012

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de productieafspraken van 2012, naast de NZa budgetparameters, ook in DB(B)C’s gemaakt. DB(B)C staat voor Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties.
In totaal zijn met 50 instellingen DB(B)C-afspraken gemaakt. Een toename van zes instellingen.
Van de instellingen die ook voor 2011 DB(B)C-afspraken hebben, is het merendeel gedurende 2011 gaan factureren. In totaal heeft DForZo in 2011 bijna 1000 facturen ontvangen met in totaal ongeveer 21.000 declaraties. De kwaliteit van de facturatie is wisselend, waarbij wel sprake is van een stijgende lijn, zowel in aantal als in kwaliteit van de facturen.