Tender III

Nieuwsbericht
1 maart 2012

In het Onderling Directeuren Overleg (ODO) van 23 februari zijn op hoofdlijnen de gevolgen van de heraanbesteding van tender III capaciteit besproken. Eind 2012 loopt voor 492 gecontracteerde tender III capaciteitsplaatsen de contractperiode af. De resterende 55 plaatsen tender III lopen eind 2014 af. De Directie Forensische Zorg is van plan om een deel van de aflopende tender III capaciteit te heraanbesteden.

Wegens een dalende behoefte aan TBS capaciteit is het niet mogelijk alle aflopende tender III plaatsen opnieuw te heraanbesteden. In het voorjaar 2012 wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld met de criteria voor de heraanbesteding. De inkoop zal plaatsvinden in vier capaciteitsgroepen: Zwakbegaafden, Long Stay , Overig en Reserve. De intentie is om door optimale verdeling van de heraanbesteding de gevolgen van de dalende behoefte te beperken.