Risicotaxatie instrument HKT-R digitaal beschikbaar

Nieuwsbericht
23 oktober 2014

De HKT (Historisch, Klinisch, Toekomst) is samen met de HCR20V3 (Historical, Clinical, and Risk Management) het belangrijkste risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten. De HCR20V3 is een engelstalig instrument (wel in het Nederlands beschikbaar), voor de HKT geldt dat deze in en voor Nederland ontwikkeld is. De afgelopen jaren is, onder andere met financiële ondersteuning vanuit de innovatiesubsidie van DForZo, gewerkt aan de totstandkoming van de HKT-Revisie (HKT-R), de gereviseerde opvolger van de HKT-30 (2002). De HKT-R is gevalideerd op het meest recente landelijke cohort van 347 ex-TBS-gestelden waarvan de TBS-maatregel in de periode 2004-2008 werd opgeheven.

De Handleiding HKT-R en de scoreformulieren zijn kosteloos te downloaden via deze pagina. De blauwe versie is alleen de handleiding, de paarse versie de handleiding inclusief methodologische verantwoording. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via directiesecretariaat@fpcvanmesdag.nl. Hiervoor wordt € 12,50 in rekening gebracht (exclusief verzendkosten).  Nadere informatie over de trainingen staat vermeld in de handleiding.

Let op: vanaf verslagjaar 2015 dienen (klinische) behandelinstellingen de HKT-R, in ieder geval wat betreft indicator 4 en eventueel wat betreft indicator 3, te gebruiken. Tevens kan voor indicator 3 de HCR20V3 gebruikt worden. De HCR20V3 is te bestellen via www.eburon.nl.