RINO Groep Forensisch Congres: What Works, maandag 7 december 2015

Nieuwsbericht
29 oktober 2015

Binnen de reguliere (j)ggz, jeugdzorg en RIBW’s wordt het steeds noodzakelijker om risico’s en beschermende factoren te taxeren. Risicomanagement krijgt ook een steeds belangrijkere rol als het gaat om herstel c.q. de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van dit forensisch congres van de RINO Groep op maandag 7 december 2015 waarvoor nu ingeschreven kan worden via www.rinogroep.nl/whatworks

Overdracht en samenwerking

Hoewel van essentieel belang, is inhoudelijke kennis niet de enige voorwaarde voor goede (forensische) zorg. Zo moet ook de overdracht en samenwerking tussen de zorgketens soepel verlopen en men werken vanuit een gezamenlijke doelstelling binnen de behandeling en/of begeleiding van een cliënt. De brede opzet van dit congres en de diversiteit in doelgroep maakt dat er niet alleen van de sprekers te leren is in hoeverre deze samenwerking te optimaliseren, maar dat in de interactie met elkaar ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Het congres biedt hier een uniek platform voor.