Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP naar Hoofdkantoor DJI uitgesteld

Nieuwsbericht
1 december 2014

De eindverantwoordelijkheid voor de plaatsing van justitiabelen in de forensische zorg is sinds 2008 ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Momenteel is deze taak belegd bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) onder eindverantwoordelijkheid van DForZo. Een recente onafhankelijke audit gaf de aanbeveling om dit via Hoofdkantoor van de DJI te laten verlopen. Dit om indicatiestelling en plaatsing qua functie duidelijker van elkaar gescheiden te positioneren. In een eerdere nieuwsflits heeft u hier al meer over kunnen lezen.

Op basis van deze inhoudelijke argumenten zal er een overdracht moeten plaatsvinden van het NIFP naar DJI. We beoogden daarmee najaar 2014 te starten. Waar we wel rekening mee moeten houden is dat de reorganisatie van zowel het Hoofdkantoor DJI als het NIFP hierop van invloed is. Deze reorganisatie loopt op dit moment nog in beide organisaties wat de invulling van de overdracht van de plaatsingstaken niet mogelijk maakt.

Zodra een datum bekend is waarop deze overdracht plaatsvindt, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.