Offertes Forensische Zorg 2014 nu via het nieuwe FORZA

Nieuwsbericht
30 september 2013

Nieuw binnen het inkoopproces Forensische Zorg 2014 is de mogelijkheid om offertes in te dienen via onze online web-applicatie FORZA.

Deze 'inkooptool' is een belangrijk instrument om de inkoopprocessen te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten. Tevens geeft een dergelijk instrument de mogelijkheid om de herkenbaarheid te vergroten voor (potientiële) zorgaanbieders. Deze, voor alle partijen, eenduidige werkwijze komt ook de bewaking van het inkoopproces ten goede. Op deze website vindt u onder 'Zorginkoop en financiering' een hyperlink naar de applicatie FORZA, tevens is de bijbehorende gebruikershandleiding beschikbaar gesteld. 

Alle zorgaanbieders die in 2013 reeds een contract hebben met forensische zorg, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om hun offerte(s) in te dienen via de inkooptool FORZA. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, terwijl u wel in 2013 een contract hebt afgesloten met de directie Forensische Zorg neem dan per e-mail contact op via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Heeft uw organisaties nog geen contract met de Directie Forensische Zorg, maar u wilt uw organisatie een offerte laten indienen? Neem dan eerst kennis van de voorwaarden en procedure(s) die gesteld zijn om het inkoopproces in goede banen te leiden. Als u weet dat u voldoet aan onze voorwaarden, en u wilt een definitieve account opzetten voor uw organisatie, dan kunt u uw (unieke en tijdelijke) inloggegevens opvragen via het e-mailadres; inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.