Normatieve Huisvesting Component

Nieuwsbericht
11 november 2011

In 2013 wordt de Normatieve Huisvesting Component (NHC) ingevoerd. De NHC is een vaste opslag bovenop de DB(B)C’s om via de reguliere zorgproducten ook de kapitaalslasten te vergoeden. Dit is de introductie van integrale tarieven voor verblijf, waardoor kapitaallastenbekostiging met de NHC productieafhankelijk wordt.
Op dit moment bereidt de NZa, in afstemming met de branchepartijen en TNO Bouw, een advies voor aan het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vaststelling en invoering van de NHC. Gedurende 2012 zal hierover meer bekend worden.