Nieuw format voor verlofaanvragen tbs

Nieuwsbericht
31 januari 2014

De positie van het slachtoffer wordt zwaar meegewogen in de beslissing rond een verlofaanvraag voor terbeschikkinggestelden (tbs'ers). De belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van de tbs'er worden standaard goed in kaart gebracht en afgewogen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuw format voor de aanvraag van verlofmogelijkheden voor tbs-gestelden of anderszins verpleegden. Omdat het slachtofferonderzoek verplicht is in elke verlofaanvraag, is aan het format een zogeheten slachtofferbox toegevoegd.

Verdieping
Daarmee komt er een ketenbrede aanpak, resulterend in een verdieping van het slachtofferonderzoek, waarbij de belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van de tbs-gestelde nog beter in kaart worden gebracht en afgewogen. Ook wordt de uitbreiding van het format aangegrepen om de samenwerking met de netwerkpartners te verbeteren en meer inzichtelijk te maken.
De aanpassing komt mede tot stand na een onderzoek van AVANS-Hogeschool en de Hogeschool van Utrecht - in opdracht van het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt). Tevens zijn nieuwe ontwikkelingen meegenomen en bestaande thema’s worden uitgewerkt. Volgens de ontwikkelaars is het nieuwe format efficiënter en meer doelgericht en draagt daarom bij aan de kwaliteit van de verlofaanvragen.

Meer informatie