Nieuw Beleidskader Plaatsing TBS-dwang voor 2014

Nieuwsbericht
4 februari 2014

De directie Forensische Zorg plaatst vanaf 1 januari 2014 TBS-gestelden met dwangverpleging op basis van de regio van herkomst. Om die reden heeft DForZo een nieuw beleidskader Plaatsing TBS dwang 2014 het licht doen zien.
Lees meer.