Minder tbs-gestelden ongeoorloofd afwezig

Nieuwsbericht
28 maart 2014

In 2013 was er 35 maal sprake van een ongeoorloofde afwezigheid van een tbs’er. Dit is een daling ten opzichte de 56 in 2012. Alle tbs-gestelden die in 2013 waren verdwenen, zijn weer terug in de kliniek waar zij zaten. In 22 gevallen was dat binnen 24 uur. Dit schrijft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Teeven voerde vorig jaar de maatregel "één jaar geen verlof" in – een strafmaatregel die wordt opgelegd na ongeoorloofde afwezigheid tijdens verlof. Die maatregel is 21 keer toegepast in 2013. Teeven: "Elke onttrekking is er natuurlijk één te veel, maar ik ben tevreden over de ontwikkeling in het aantal ongeoorloofde afwezigheden de afgelopen jaren".

Half promille
Jaarlijks vinden ruim 70.000 verlofbewegingen plaats in Nederland. Het aantal ongeoorloofde afwezigheden op het totaal aantal verloven is de laatste jaren minder dan een half promille. Alle tbs-gestelden die zich in 2013 onttrokken zijn weer terug in de kliniek waar zij zaten. In 22 gevallen was dat binnen 24 uur. Tijdens twee ongeoorloofde afwezigheden is een strafbaar feit vastgesteld, waarvoor beide personen zijn aangehouden en in voorlopige hechtenis zijn gesteld. Het verlof is in deze gevallen stopgezet.

Onderdeel
Het verlof is een vast onderdeel van de behandeling van een tbs’er en vindt zowel onbegeleid als begeleid plaats. Het is een cruciaal onderdeel van een tbs-behandeling, waarmee behandelaars kunnen beoordelen en toetsen hoeveel verantwoordelijkheden en vrijheden een tbs'er aankan. Een kliniek kan een verlofmachtiging aanvragen voor een tbs-gestelde. De verlofaanvraag moet passen in het behandelplan voor de tbs-gestelde. Het ministerie legt de aanvraag voor aan het onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT).

Cijfers
In 2010 werden 1.101 verlofmachtigingen afgegeven, waarbij in 41 gevallen een ongeoorloofde onttrekking plaatsvond. In 2011 1.185 verlofmachtigingen met 37 onttrekkingen, in 2012 waren die cijfers respectievelijk 1.219 en 56, in 2013 1.174 en 35.

Meer informatie