Marktconsultatiedocument Inkoop Forensische zorg 2016

Nieuwsbericht
21 mei 2015

Begin april 2015 heeft de Directie Forensische Zorg (DForZo) van DJI de brancheorganisaties van een groot aantal zorgaanbieders aangeschreven in het kader van een openbare marktconsultatie zorginkoop forensische zorg 2016.

Het doel van deze marktconsultatie is om het forensisch werkveld te betrekken bij de ingezette koers, de speerpunten van het inkoopbeleid en om ervaringen uit het veld mee te nemen voor het komende inkoopjaar. Daarnaast wordt de consultatie gebruikt om de knelpunten in de forensische zorg te prioriteren, zorgaanbieders te laten meedenken om de opgelegde bezuinigingen beleidsrijk in te vullen en ideeën aan te leveren waar DForZo rekening mee kan houden in het opstellen van het inkoopbeleid 2016. De resultaten van deze marktconsultatie worden betrokken bij het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2016.

Op de openbare marktconsultatie heeft een 20-tal organisaties gerespondeerd.

In het marktconsultatiedocument wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste reacties en aanbevelingen die door de respondenten zijn gegeven. Bij enkele vragen zal hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen de reacties van de klinische zorgaanbieders en die van de aanbieders die uitsluitend ambulante zorg aanbieden.

Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.