Invoering Wet forensische zorg uitgesteld

Nieuwsbericht
10 april 2014

Voorlopig wordt er nog niet gestemd over de Wet forensische zorg. De Eerste Kamer heeft dat vorige week in samenspraak met staatssecretaris Teeven besloten. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg.

De Wet forensische zorg moet ervoor zorgen dat de besturing en financiering van het tbs-stelsel wordt aangepast. De wet moet voorkomen dat personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen waar zij eigenlijk niet thuis horen. Het wetsvoorstel biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om iemand binnen het strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden. Met het bieden van snelle toepassing van forensische zorg aan personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking wil het kabinet de herhaling van strafbare feiten terugdringen.

Uitstel
Op dit moment belemmert een technische fout die eerst hersteld moet worden, de invoering van de Wet forensische zorg. Daarnaast moet de staatssecretaris nog overleggen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de civiele plaatsing die de strafrechter door deze wet kan opleggen. Ook werd er in het debat van dinsdag 1 april in de Kamer zorg geuit over de extra bevoegdheden voor de minister van Veiligheid en Justitie en de positie van weigerende justitiabelen (verdachten die niet willen meewerken aan een Pro Justitia rapportage).

Teeven heeft vanwege het technische mankement en enkele door de Kamer gestelde vragen, gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel te schorsen. De Kamer besloot hierop de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen.

Meer informatie