Interimregeling aanwijzing forensische zorg

Nieuwsbericht
5 januari 2015

Op 15 december 2014 is er tussen de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een akkoord bereikt op de ‘interimregeling aanwijzing forensische zorg’. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in de Staatscourant op 23 december 2014. De interimregeling treedt op 1 januari 2015 in werking.