Indicatiestelling en plaatsing in ranges en verblijfsintensiteit

Nieuwsbericht
3 februari 2014

Achtergrond

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om per 1 januari 2014 zeven verblijfsintensiteiten in te voeren in de forensische zorg. Dit heeft grote gevolgen voor (onder andere) de processen van indicatiestelling en plaatsing. Vanwege het ontbreken van passende prestatiebeschrijvingen van de zeven verblijfsintensiteiten, is besloten om indicatiestelling en plaatsing in drie ranges te laten plaatsvinden. De afgelopen periode is door zorgaanbieders, NIFP/IFZ, GGZ Nederland en DForZo hard gewerkt aan het opstellen van beschrijvingen van de drie ranges van verblijfsintensiteit zodat op basis hiervan geïndiceerd en geplaatst kan worden.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders?

Indicatiestelling en plaatsing in ranges van verblijfsintensiteiten heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders die klinische zorg in combinatie met behandeling bieden. Per 1 januari 2014 staat het zorgaanbod dat u levert in ranges van verblijfsintensiteiten in Ifzo. Omdat er per 1 januari 2014 nog geen contracten zijn gesloten, heeft DForZo besloten om tijdelijk het door u geoffreerde zorgaanbod (zoals ingevuld in de conversietabel bij uw offerte) te vertalen naar drie ranges en dit als zodanig in te vullen in Ifzo. In februari/maart 2014 worden de contracten met de zorgaanbieders gesloten en is duidelijk welke verblijfsintensiteit(en) zijn ingekocht. Inkoop vindt onder andere plaats op één of meerdere van de zeven verblijfsintensiteiten.

Per  1 maart 2014 wordt het geoffreerde aanbod in Ifzo vervangen door het ingekochte zorgaanbod.

Wat betekent dit voor het proces van indicatiestelling en plaatsing? 

Indicatiestelling en plaatsing worden verricht in ranges van verblijfsintensiteit:

1. De indicatiesteller indiceert het benodigde niveau van verblijfsintensiteit in één van de drie ranges;

2. Er vindt matching plaats op o.a. de geïndiceerde range van verblijfsintensiteit;

3. Er wordt geplaatst bij de zorgaanbieder die het meest passende zorgaanbod voor de patiënt heeft;

4. Er wordt een plaatsingsbrief verzonden waarop o.a. de geïndiceerde range van verblijfsintensiteit staat vermeldt;

Wat betekent dit voor het proces van facturatie?

Facturatie vindt plaats in één van de zeven verblijfsintensiteiten:

5. De zorgaanbieder factureert de geboden verblijfsintensiteit.

6. DForZo controleert de factuur. De factuur wordt goedgekeurd indien:

  • gefactureerde verblijfsintensiteit is geoffreerd/ingekocht;
  • de gefactureerde verblijfsintensiteit valt binnen de geïndiceerde range van verblijfsintensiteit.

Vervolgstappen

Het indiceren in drie ranges van verblijfsintensiteit betreft een tussenoplossing. In 2014 zal gewerkt worden aan het maken van breed gedragen en werkbare beschrijvingen van alle zeven verblijfsintensiteiten zodat op basis hiervan indicatiestelling en plaatsing kan plaatsvinden.