Ifzo bijeenkomsten

Nieuwsbericht
2 februari 2012

Op 31 januari vond de voorlopig laatste informatiebijeenkomst plaats die Directie Forensische Zorg (DForZo) had georganiseerd voor de gecontracteerde zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten werden zij o.a. nader geïnformeerd over het inkoopproces, de functies van het Forensisch PlaatsingsLoket en het werken met de systemen Ifzo en RePaD. Ook werden instellingen geïnformeerd over de voordelen die zij hebben als zij op deze systemen zijn aangesloten. Er hebben in totaal vier informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, welke alle vier goed zijn bezocht. Momenteel wordt nog nagedacht over een eventueel vervolg op deze bijeenkomsten.

Inmiddels zijn er 125 zorgaanbieders geregistreerd in het systeem Ifzo. Van deze 125 zorgaanbieders, zijn 36 zorgaanbieders met 138 medewerkers volledig geautoriseerd. Daarnaast is er een groep van 32 zorgaanbieders, waarvoor momenteel de autorisaties in orde worden gemaakt.

De overige 57 zorgaanbieders hebben nog geen contact opgenomen met de afdeling functioneel beheer van Ifzo. Voor deze groep begint de tijd te dringen om voor 1 april 2012 ook geautoriseerd te zijn.
NB: Cijfers dateren van eind januari 2012.