Herschikking productieafspraken

Nieuwsbericht
21 juni 2012

In september vindt de herschikking van de productieafspraken die DForZo met de zorgaanbieders heeft gemaakt weer plaats. Begin juli krijgen de aanbieders een brief met meer informatie over de herschikking.

De herschikking houdt in dat er wordt gekeken of er instellingen zijn waar de levering van zorg achterblijft bij de gemaakte productieafspraken, of dat er instellingen zijn waarbij de productie de afspraken juist overstijgt.  

DForZo vergelijkt de gemaakte afspraken en de geleverde hoeveelheid zorg. Daarnaast dienen zorgaanbieders zelf een voorstel in voor de herschikking onderbouwd met (zorg)inhoudelijke argumenten. Wanneer er een goede verklaring is voor de (te verwachten) overproductie en er zijn middelen beschikbaar door onderproductie bij andere instellingen, kan er worden ‘herschikt’.

Met de herschikking wordt de geleverde zorg en de gemaakte afspraken zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht. Zo kan ervoor worden gezorgd dat daar waar de middelen het meest nodig zijn, deze ook kunnen worden ingezet.