Geen herstelwerkzaamheden meer door het FPL in Ifzo

Nieuwsbericht
15 januari 2015

In het kader van de overgangssituatie in de forensische zorg, van verwijsbrieven naar indicatiestelling in Ifzo, van budgetparameters naar DBBC’s en ZZP’s, heeft het Forensisch Plaatsingsloket (FPL), herstelwerkzaamheden verricht in Ifzo. Het ging hierbij om plaatsingen die niet conform de ketenafspraken zijn verlopen. Ondertussen zijn wij twee jaar verder en is er geen sprake meer van een overgangssituatie. Wij gaan er vanuit dat alle plaatsingen nu conform de ketenafspraken verlopen. Het FPL zal daarom, voor plaatsingen na 1 januari 2015, geen herstelwerkzaamheden meer verrichten.

Voor verwijzers is het van belang dat zij de juiste informatie registeren in Ifzo. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij niet meer starten met de zorg zonder indicatiestelling en toeleiding in Ifzo en de zorg wordt geleverd binnen de duur van de forensische zorgtitel.