Daling van behandelduur tbs niet uitgesloten

Nieuwsbericht
12 januari 2015
Daling van behandelduur tbs niet uitgesloten

Nieuwsbericht | 12-01-2015 | Centraal

Volgens de Taskforce Behandelduur tbs is het mogelijk om de gemiddelde behandelduur in de tbs de verder te laten dalen. Staatssecretaris Teeven kreeg doorvoor elf aanbevelingen, die zich richten op alle fasen van de tbs, van instroom tot nazorg in de maatschappij.

Taskforce-voorzitter Bas Eenhoorn stuurde onlangs zijn aanbevelingen aan staatssecretaris Fred Teeven, zo laat de laatste in een brief aan de Tweede Kamer weten. De aanbevelingen zijn ook gericht aan voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN).
De afgelopen jaren is de behandelduur al teruggelopen van meer dan 10,2 jaar voor tbs-gestelden die hun behandeling startten in 1999 naar 8,4 jaar voor de tbs-gestelden die de behandeling startten in 2005.

Beter voorbereid
Tbs-gestelden zouden tijdens detentie beter moeten worden voorbereid op en gemotiveerd voor de behandeling in het FPC door hen in de laatste fase van de detentie in een PPC te plaatsen. Dforzo gaat hierover binnenkort met alle betrokkenen in gesprek. De staatssecretaris gaat ervoor zorgen dat de Pro-Justitia rapportages die door het NIFP worden opgesteld, voortaan al na 4 jaar plaatsvinden. De maatregel ‘één jaar geen verlof’ bij een (mogelijk) strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, wordt voortaan alleen toegepast wanneer het OM daadwerkelijk overgaat tot vervolging.
De Taskforce beveelt aan om de mogelijkheden van uitstroom vanuit de longstay naar de forensische of reguliere GGZ te verbeteren door onder meer onbegeleid verlof toe te staan voor patiënten met een longstaystatus. Teeven wil hiermee gedurende een jaar op beperkte schaal oefenen. Hij tekent daarbij aan dat dit onbegeleid verlof alleen kan worden verleend aan patiënten bij wie is vastgesteld dat zij vooral zorg nodig hebben in combinatie met een lage behoefte aan structurele beveiliging.

Taskforce
De drie partijen - Ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en GVN - klopten aan bij de Taskforce voor advies om daarmee het herstel van vertrouwen van rechters en advocaten in de tbs-maatregel te vergroten. Recidive door tbs-gestelden is met 5% erg laag, zo becijferde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) recentelijk. De Taskforce heeft in zijn rapportage voor het eerst de gehele keten aan tafel gebracht: van advocaat en rechter, tot kliniek, reclassering, zorgverzekeraar en gemeente.

Zie verder de brief naar de Tweede Kamer en de Aanbevelingen van de Taskforce.