Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders

Nieuwsbericht
7 juni 2012

Onlangs is de bijeenkomst ‘Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders’ gehouden te vergadercentrum Nieuwersluis. De genodigden hadden de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen op 4 of 5 juni. De bijeenkomst was bedoeld voor gecontracteerde zorgaanbieders die reeds zijn aangesloten op IFZO of daar uiterlijk vóór 1 oktober 2012 op aangesloten moeten zijn.

De gecontracteerde forensisch zorgaanbieders hebben het informatiesysteem Ifzo nodig voor de indicatiestelling en de facturatie van de geleverde zorg. Ifzo biedt de mogelijkheid om de plaatsingsbesluitbrief op te vragen en andere informatie in te zien van de geplaatste cliënt. Op deze bijeenkomst werden de zorgaanbieders nader geïnformeerd over het gebruik en de mogelijkheden van Ifzo. Er werd uitleg gegeven hoe de zorgaanbieder het gecontracteerde zorgaanbod in Ifzo kan invullen en hoe zij de plaatsingsbesluitbrief uit Ifzo kunnen halen.

Van de 94 genodigde zorgaanbieders waren er 46 aanwezig bij de bijeenkomst. Samen met de uitnodiging is ook de aanvraag formulier voor autorisatie Ifzo meegestuurd. Een aantal zorgaanbieders hadden deze ingevuld en meegenomen of na afloop van de bijeenkomst ge-emaild.

De niet aanwezige zorgaanbieders zijn per e-mail nogmaals gewezen op de datum van 1 oktober waarop uiterlijk alle zorgaanbieders aangesloten moeten zijn op Ifzo. Wanneer de zorgaanbieders aangesloten zijn zal de plaatsingsbesluitbrief niet meer per post verstuurd worden maar alleen nog maar beschikbaar gesteld via Ifzo. Aan de hand van het plaatsingsbesluitbrief kan worden gefactureerd.

Het voornemen is om in begin september deze bijeenkomst nogmaals te organiseren voor de zorgaanbieders die deze bijeenkomst hebben gemist.