BIJ informatieblad voor Terbeschikkinggestelden

Nieuwsbericht
19 december 2013

Deze folder beschrijft de informatievoorziening 'Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)' van de Minister van Veiligheid en Justitie naar burgemeesters van (bij dit project aangesloten) gemeentes.