Betalingen voorschotten maart 2014

Nieuwsbericht
13 maart 2014

In maart zullen de voorschotten voor de inkoop overige zorg conform inkoopafspraak 2014 worden overgemaakt. Zorgaanbieders hebben daartoe een brief van DForZo ontvangen.

Indien u nog geen brief heeft ontvangen, of indien er nog geen overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en DForZo, wordt er toch een voorschot aan u overgemaakt. Het bedrag is in dat geval gebaseerd op de meest recente bespreking. Indien dit leidt tot afwijkingen met het definitieve contract zal dit later worden verrekend.