Algemeen Overleg TBS

Nieuwsbericht
21 juni 2012

Op 14 juni jl.heeft het Algemeen Overleg (AO) tbs in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Op de agenda van dit AO stonden onder meer enkele doorlichtingen van FPC’s en de tweede beleidsbrief op het terrein van de tbs-doelstellingen en andere ontwikkelingen op het gebied van de tbs en de forensische zorg. Het AO is goed verlopen. Over het algemeen heeft de Staatssecretaris de vragen naar tevredenheid van de Kamer kunnen beantwoorden. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit het AO opgenomen.

Verspreiding signalement na een ongeoorloofde afwezigheid

De Kamer had veel aandacht voor de verspreiding van een signalement na een ongeoorloofde afwezigheid van een tbs-gestelde. De Staatssecretaris wees een plan van de PVV om bij iedere verlofbeweging op voorhand een signalement van de tbs-gestelde aan de politie te verstrekken, van de hand. De politie wordt anders onnodig belast met te veel informatie. Politie en OM moeten zelf, op basis van hun deskundigheid en ervaring, per casus kunnen beslissen over de wenselijkheid van de inzet van bepaalde opsporingsmiddelen.

Vermeend personeelstekort

De Staatssecretaris bestreed de beweringen van PvdA Kamerlid Lea Bouwmeester dat FPC’s wat personeel betreft onderbezet zijn en dat daardoor onveilige situaties ontstaan. Naar aanleiding van de opmerkingen van mevrouw Bouwmeester in ochtendblad Spits zijn de FPC’s gevraagd om met een gezamenlijk gedragen reactie te komen. Hieruit bleek dat de klinieken het beeld niet herkennen. Onveiligheid als gevolg van personeelstekort is niet herkenbaar, sterker nog: juist vanwege de veiligheid wordt personeel soms op afdeling gehouden. Dat kan incidenteel leiden tot niet doorgaan van verlof. Echter, nergens ligt het verlof stil of is het resocialisatietraject zodanig beperkt dat de voortgang van de behandeling in het geding is.

Elektronisch toezicht

Daarnaast heeft de Staatssecretaris de toezegging gedaan om de Tweede Kamer per brief te informeren over de mogelijkheid tbs-gestelden die bij een eerder verlof ongeoorloofd afwezig zijn geweest, bij het volgende verlof van elektronisch toezicht te voorzien door middel van een enkelband.